Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Примерен поздравителен текст към посетителите на сайта. Примерен поздравителен текст към посетителите на сайта. Примерен поздравителен текст към посетителите на сайта.

Примерен текст. История/мисия/цел на учебното заведение. Примерен текст. История/мисия/цел на учебното заведение. Примерен текст. История/мисия/цел на учебното заведение. Примерен текст. История/мисия/цел на учебното заведение. Примерен текст. История/мисия/цел на учебното заведение. Примерен текст. История/мисия/цел на учебното заведение. Примерен текст. История/мисия/цел на учебното заведение. Примерен текст. История/мисия/цел на учебното заведение. Примерен текст. История/мисия/цел на учебното заведение. Примерен текст. История/мисия/цел на учебното заведение. Примерен текст.

Добре дошли в сайта на Основно училище "Иван Вазов" село Буково

Новини

Прием ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 година

За период на подаване на заявление за първи /от 05.07. до 07.07.2022 г./ и трети /от 26.07. до 27.07.2022 г./ етап на класиране, във ОУ “Иван Вазов“” ще работи комисия за прием на документи с работно време от 08.00 часа до 18.00 часа. Комисията ще работи в кабинета на директора.

Научи повече

Форма за обратна връзка с родители

Написана От Администратор Категория: Обучение от разстояние

Научи повече

Нова рубрика- Обучение от разстояние

Написана От Администратор Категория: Обучение от разстояние

Научи повече

Проекти

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Научи повече
Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Бенефициент - Министерство на образованието и науката ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU) НАЧАЛО: 12.02.2021 г. КРАЙ: 31.12.2023 г. Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, ОУ "Иван Вазов" участва в: Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи По Дейност 1 вече получихме от МОН заявените 8 лаптопа за ученици и 4 за учители. През месец септември предстоят обучения на ученици и родители, за придобиване на умения за обучение в електронна среда.

Научи повече