БДП

Безопасност на движението по пътищата (БДП)

С цел подобряване на материално-техническата база в съответствие със съвременните изисквания за провеждане на обучението по БДП, ОУ "Иван Вазов" с. Буково, разработи и спечели проект по Модул "Площадки за обучение по безопастост на движението от Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда"!
Площадка за обучение по безопасност на движението“ от НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда“ !

С цел подобряване на материално-техническата база в съответствие със съвременните изисквания за провеждане на обучението по БДП, ОУ „Иван Вазов “ с. Буково , разработи и спечели проект по Модул „ Площадки за обучение по безопасност на движението“ от НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда“ !

Научи повече