Прием в ОУ "Иван Вазов" с. Буково

Основно училище "Иван Вазов" с. Буково приема ученици в I и V клас и допълва свободните места във II, III, IV, VI и VII клас за учебната 2022/2023 година